KoLiber
Dnia 14 lutego w restauracji „u Jana” odbyło się otwarte spotkanie tarnowskiego oddziału KoLibra.Na spotkaniu podsumowano dotychczasową działalność jak i akcje ogólnopolskie całej organizacji.
Przedstawiono również osiągnięcia takie jak organizacja pokazów filmu „October Baby”  czy II Tarnowskiego Marszu Niepodległości. Cieszy dobra frekwencja i ilość chętnych do działania w naszym oddziale.

Mamy jednocześnie nadzieję, że na tym nie koniec, dlatego zachęcamy do współpracy z nami wszystkich młodych ludzi którym bliskie są idee głoszone przez naszą organizacje oraz chcą poszerzać horyzonty i zawierać nowe znajomości.

Najbliższe spotkanie w czwartek (21.02) w tym samym miejscu.
Zapraszamy do rozwijania swoich skrzydeł z KoLibrem !